Hotel 3*

noćenje sa doručkom

Autobuski prevoz

NOVA GODINA 2024.
OTVORITE SRCE, IDEMO U ATINU !

ATINA je glavni grad Grčke, prema mitu grad je dobio ime po Ateni, boginji mudrosti. Bila je zaštitnica grada i zapravo je hram Partenona na Akropolju posvećen njoj. Sa istorijom dugom preko 3000 godina, Atina je jedan od najboljih gradova za razgledanje, provod i doček Nove godine. Posebna atrakcija je raskošni Novogodišnji sadržaj ovog grada što ga čini jednostavnim i uzbudljivim za veliki broj posetioca.

 

ATINA NOVA GODINA

TERMIN PUTOVANJA: 29.12 - 03.01.2024.

(autobuski prevoz i 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3*)

ATINA - DOČEK NOVE GODINE 2024.

Program putovanja:

 1.  dan - NIŠ 29.12.2023.

Polazak iz Niša oko 19.00h sa dogovorenog mesta. Vožnja autoputem E75 , preko Leskovca i Vranja sa usputnim pauzama i prijem putnika. Noćna vožnja.

 2. dan - ATINA 30.12.2023.

Dolazak u Atinu u prepodnevnim časovima, Panoramsko razgledanje grada autobusom (Trg Omonija, Trg Sintagma gde se nalazi Parlament i straža Evzona, Olimpijski stadion, Zevsov hram, Hadrijanova vrata, Bajronov spomenik, Nacionalna biblioteka, univerzitet...).Smeštanje u hotel. Slobodno popodne  ili  mogućnost fakultativnog odlaska do drevnog AKROPOLJA – kompleksa antičkih hramova: Propileji, hram boginje Nike, hram boginje Atine Partenon, Karijatide. Ulazak na Akropolj sa lokalnim vodičem. Nakon obilaska povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje

 3.  dan - ATINA 31.12.2023.

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni celodnevni izlet za ARGOLIDU - Korint, Epidaurus (obilazak antičkog pozorišta iz IV veka p.n.e. i muzeja) i Mikena (Kraljevske grobnice i Lavlje kapije). Povratak u Atinu. Priprema za doček. Fakultativni doček NOVE GODINE u taverni u hotelu ili individualno na Sintagma trgu. Noćenje.

4.  dan - ATINA 01.01.2024.

Doručak. Slobodno vreme ili  mogućnost popodnevnog fakultativnog odlaska do rta SUNION, najromantičnije arheološko nalazište tzv. Posejdonov hram gde možemo uživati u magičnom zalasku sunca. Slobodno vreme. Noćenje

 5.  dan - ATINA 02.01.2024.

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak do tržnog centra. U poslepodnevnim časovima polazak za Srbiju. Sledi noćna vožnja preko Grčke, Makedonije i Srbije uz usputne pauze za odmor, osveženje...

 6. dan - ATINA 03.01.2024.

Dolazak u Niš u prepodnevnim časovima (u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima).

 

 

Promo cena aranžmana 

  169 € po osobi 

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

NAČIN PLAĆANJA:

PRTLJAG, DOPLATE  I POPUSTI :

Smeštaj u hotelu:

Hotel London*** je smešten na južnoj obali Atine, na svega 100 metara od peščane plaže Glifada i na par minuta hoda od tramvajske stanice. U ponudi ima klimatizovane sobe sa sopstvenim balkonima i besplatnim bežičnim internetom Doručak na bazi švedskog stola služi se svakog jutra. Odmah pored hotela nalaze se restorani i moderni barovi koji rade tokom celog dana.Na krovu hotela nalazi se restoran..  https://www.londonhotelathens.com/

 OPŠTE NAPOMENE I INFORMACIJE O PUTOVANJU:

 

Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo, jer prevoznik ne odgovara za iste! u slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.  Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).Ne čeka se na granici obrada papira za povraćaj PDV-a.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji, www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. 

 Aranžman je rađen na na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika  i  usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja  ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska i moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija Clock Travel osiguran je Bankarskom  garancijom broj 323LG34223390001 od 05.12.2022. godine, izdata od Eurobank Direktna A.D. Beograd, po Garanciji za dobro izvršenje posla zaključena 05.12.2022. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavni deo prijave putovanja.
Program broj 3, 20.11.2023.