autobuski prevoz

Hotel 3*

noćenje sa doručkom

TEMIŠVAR U NOVEMBRU
TEMIŠVAR, 3 dana autobusom 

TEMIŠVAR (rumunski: Timişoara, mađ. Temesvár, nem. Temeschburg / Temesvar) je grad u Rumuniji. Najveći je grad Banata, leži na reci Begej i sedište je Županije Tamiš. Sa 412.753 stanovnika Temišvar je četvrti grad po veličini u Rumuniji. Temišvar je poznat i kao kulturni, obrazovni i trgovački centar zapadne Rumunije. Temišvar je i najveći  kulturno-istorijski centar Srba u Rumuniji. Najviše srpskog življa okupljeno je upravo u Temišvaru, gde inače postoje mnoge kulturne ustanove koje ih zbližavaju. U Temišvaru se nalazi sedište Eparhije temišvarske Srpske pravoslavne crkve, kao i Saveza Srba u Rumuniji, a takođe se ovde izdaje i srpski nedeljnik „Naša reč“. Grad se naziva i „Malim Bečom“, jer je grad veoma dugo bio pod Habzburgovcima i njegovo središte svojom arhitekturom i ambijentima podseća na stari deo Beča.

TEMIŠVAR U NOVEMBRU

TERMIN PUTOVANJA: 04.11 - 06.11.2023.

(autobuski prevoz i 1 noćenje sa doručkom u hotelu sa 3* )

  

Program putovanja:

 1.  dan. 04.11.2023.

Polazak iz Niša oko 03h (tačno vreme i mesto zanćemo 2 dana pre polaska). Vožnja do granice i zadržavanje na graničnom prelazu radi obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak u Temišvar, najveći i najznačajniji grad Banata.Razgledanje grada: Trg pobede, na kojem su zdanje Opere i nacionalnog teatra (sagrađeno 1872. godine), Saborna (rumunska) crkva Banatske mitropolije (1946. godine), kip vučice koja doji Romula i Rema (poklon grada Rima iz 1926. godine), te reprezentativna zdanja secesije, sagrađena između 1910. i 1914. godine; Trg slobode, na kojem se nalaze stara gradska većnica (sagrađena 1734. godine, u baroknom stilu), kip Device Marije i bista Decebala, poslednjeg dačkog kralja. Odlazak na Trg jedinstva, na kojem su stub kuge, rimokatolička katedralna crkva (građena između 1736. i 1774. godine), Barokna palata (nekadašnje sedište Srpske Vojvodine) i Saborna crkva srpske pravoslavne crkve (sagrađena 1748. godine). Poseta Srpskoj Sabornoj crkvi u kojoj se nalazi vredni ikonostas, delo Konstantina Danila i majstora Mihaila Janića iz Arada. Smeštaj u hotel posle 15h. Slobodno vreme. Noćenje.

 2.  dan. 05.11.2023.

Doručak. Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Slobodno vreme u Temišvaru ili fakultativni izlet u Arad, grad u oblasti Krišana. Razgledanje Arada: zdanja podignuta po projektu Emila Tabakovića (Minoritska crkva, Palata Aradsko – čanadske železničke direkcije, Najmanova palata, Trgovačka škola, Industrijsko – narodna banka, Feldesova palata, porodična kuća Tabakovićevih…); ostala arhitektonski vredna zdanja Arada: Okružna većnica, Palata kulture, Državni teatar… Poseta Srpskoj pravoslavnoj crkvi u kojoj je sahranjen Sava Tekelija. Povratak u Temišvar. Polazaka za Srbiju u kasnim popodnevnim časovima.

 3.  dan 06.11.2023.

Dolazak u Niš na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

 

CENA ARANŽMANA PO OSOBI IZ NIŠA: 79 eur 

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

Popusti i doplate:

Cene fakultativnih izleta po osobi:

Način plaćanja:

Smeštaj u hotelu slične kategorije:

Hotel STRELITIA*** se nalazi na jednoj od glavnih arterija grada Temišvara, 2,5 km od centra grada. Na samo 1 km od hotela nalazi se Piata Unirii - stari centar grada - pun ljudi na klasičnim i modernim terasama koje se nalaze u prizemlju raskošnih istorijskih zgrada, kao i brojne institucije i tačke javnog interesa: Palata Pravosuđe, Univerzitet medicine i farmacije, Županija, Županijsko veće, Županijska policija Timiš, tržni centri Iulius Mall i Bega, bankarski centar...itd.  Smešten na 8,5 km od međunarodnog aerodroma Trajan Vuja Temišvar, hotel svojim gostima nudi besplatan prevoz aerodrom-hotel-aerodrom.

Aranžman je rađen na na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika  i  usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja  ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska i moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija Clock Travel osiguran je Bankarskom  garancijom broj 323LG34223390001 od 05.12.2022. godine, izdata od Eurobank Direktna A.D. Beograd, po Garanciji za dobro izvršenje posla zaključena 05.12.2022. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.