autobuski prevoz

razgledanje prema programu

šoping

SOFIJA
JEDNODNEVNI IZLET 

Sofija je glavni i najveći grad Bugarske. Nalazi se na zapadu zemlje, u Sofijskoj oblasti. Prostire se na površini od 492 kvadratna kilometra, a u njoj živi oko 1 260 000 stanovnika. Sofija je trinaesta po veličini prestonica u Evropskoj uniji, a ujedno je politički, ekonomski, obrazovni, kao i kulturni centar Bugarske.

Rezervišite ponudu

SOFIJA, jednodnevni izlet

TERMINI PUTOVANJA  :

 

09.03.2024, 23.03.2024, 13.04.2024, 27.04.2024

 

 

Program putovanja:

1.dan Niš - Sofija - Niš

Polazak iz Niša u 07:00h sa parkinga kod Tehničkih fakulteta. Jutarnja vožnja preko graničnog prelaza Gradina sa usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti, odmora i osveženja.

Dolazak u Sofiju u prepodnevnim časovima –  Slobodno vreme u centru za šetnju i šoping. Nakon toga odlazak do tržnog centra  The Mall u kome se ostaje dva do tri sata, nakon toga odlazak od tržnog centra JUMBO . Polazak za Niš i dolazak u večernjim satima. 

CENA: 2.000,00 dinara

ARANŽMAN OBUHVATA:

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

NAČIN PLAĆANJA:

Uslove za ulazak u Republiku Bugarsku možete pogledati na linku:

https://mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje

Aranžman je rađen na na bazi od minimum 50 prijavljenih putnika  i  usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja  ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 3 dana pre termina polaska i moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija Clock Travel osiguran je Polisom osiguranja sa brojem IN-0000042 od 26.12.2023. godine, izdata od Globos osiguranja a.d.o. Beograd. izdata za osiguranje potraživanja za slučaj insolventnosti turističkih agencija zbog neispunjenja, delimičnog ili neurednog ispunjenja obaveza Organizatora putovanja. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavni deo prijave putovanja.
 

Program broj 1, od 28.12.2024.