Autobuski prevoz

Razgledanje po programu

Šoping

SKOPLJE
JEDNODNEVNI IZLET 

Skoplje predstavlja glavni, a ujedno i najveći grad Republike Makedonije. Ukupna populacija ovog grada je preko pola miliona stanovnika. Skoplje se nalazi na strateški važnoj poziciji, koja spaja Beograd i Solun, tj. Zapadnu sa Istočnom Evropom. Grad je smešten na reci Vardar i prostire se na 25km u smeru istok – zapad (prati tok reke), a na potezu sever – jug prostire se na manje od 10km. Izduženi oblik grada je i proizašao iz takvog geografskog položaja.

Rezervišite ponudu

SKOPLJE, jednodnevni izlet

TERMIN PUTOVANJA: 02.12.2023. 

 

 

Program putovanja:

1.dan Niš - Skoplje - Niš

Polazak iz Niša u ranim jutarnjim časovima sa dogovorenog mesta. Vožnja kroz Srbiju i Makedoniju uz kraće pauze radi odmora i regulisanja graničnih formalnosti. Dolazak u Skoplje u jutarnjim časovima. Obilazak grada : Skopska tvrđava-kale, crkva Sv.Spasa, Mustafapašina džamija, Stari deo grada (Kuršumli An, Kapan An, Suli An, Trg Makedonija, Bezisten, Ćifte Amam i Dautpašin Amam), muzej holokausta, muzej revolucionarne borbe, arheološki muzej, fontana sa spomenikom, ulica Makedonija, spomen dom Majke Tereze, stara železnička stanica-muzej grada Skoplja, zgrada Parlamenta, spomenik palih heroja, porta Makedonija…). Kroz prolazak starim delom grada postoji mogućnost posete Memorijalnom centru holokausta Jevreja.

Slobodno vreme se može iskoristiti za razgledanje grada, šoping, šetnju, odmor, obrok…

Fakultativno odlazak do kanjona "Matka". Nedaleko od Skoplja nalazi se popularno izletište gde Skopljani rado dolaze vikendom. U okviru kanjona nalazi se veštačko jezeto Matka, nekoliko srednjovekovnih manastira, zanimljive pećinem restoran... Fakultativni odlazak do vrha planine Vodno gde se nalazi impozantna atrakcija Milenijumski krst visine 66m. Sa ovog mesta pruža se neverovatan pogled na celo Skoplje . Povratak u centar grada..Polazak za Niš  u večernjim časovima.

 

CENA: 2.600,00 rsd

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman je rađen na na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika  i  usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja  ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska i moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija Clock Travel osiguran je Bankarskom  garancijom broj 323LG34223390001 od 05.12.2022. godine, izdata od Eurobank Direktna A.D. Beograd, po Garanciji za dobro izvršenje posla zaključena 05.12.2022. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.

Program broj 1, od 15.11.2023.