ADVENT U SEGEDINU
JEDNODNEVNI IZLET

Segedin je grad u južnoj Mađarskoj na ušću reke Mureš u Tisu. Predstavlja regionalni centar jugoistočnog dela zemlje i glavni grad županije Čongrad. Ovaj uređeni evropski grad popločanih trgova i ornamentisanih građevina, ima više turističkih atrakcija nego mnogi drugi u regionu. Božićni vašar možete iskoristiti za kupovinu božićnih poklona, jer je ovo upravo mesto na kome ćete naći najviše tezgi sa raznoraznom ponudom. Ima dosta ručnih radova, ali i tezgi na kojima možete kupiti domaće proizvode, ali i topao ručak koji će vas za grejati u hladnim zimskim danima.

ADVENT U SEGEDINU

TERMIN PUTOVANJA:

08.12 - 10.12.2023.

15.12 - 17.12.2023.

 

Program putovanja:

1. dan

Polazak iz Niša sa dogovorenog mesta je predviđen u večernjim  časovima. Nastavak puta ka Beogradu sa usputnim stajanjem za pauze i prijem putnika. Vožnja autoputem sa usputnim zadržavanjima na graničnim prelazima i potrebnim pauzama. 

2. dan

Dolazak u Segedin u prepodnevnim časovima. Razgledanje i upoznavanje sa gradom u pratnji vodiča: Sečenji Trg, Zavetna crkva, Srpska Pravoslavna crkva. Obeležje ovog božićnog vašara je gigantski dvorac (visok 9 m), u kome se svakog dana organizuje razni program za decu. Trg Sečenji-U ovom gradu bulevara, trgova, palata, parkova, kulture i umetnosti, na mestu gde je u XIII veku bila tvrđava, na Trgu Sečenji, tokom Adventa je smešten šarmantni božićni vašar, koji krasi ogroman panoramski točak. Kada se nađete na vrhu, videćete panoramu grada prepunog dekorativne rasvete, prazničnog raspoloženja i igre svetlosti božićnih vašara. Odlazak do hipermarketa Auchan, Metro, Praktiker. Slobodno vreme u hipermarketu. Slobodno vreme do polaska. Polazak za Niš u večernjim časovima. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

3. dan

Dolazak je predviđen u jutarnjim časovima  zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

 

CENA ARANŽMANA 40€ PO OSOBI

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

NAČIN PLAĆANJA:

 

Aranžman je rađen na na bazi od minimum 50 prijavljenih putnika  i  usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja  ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 3 dana pre termina polaska i moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija Clock Travel osiguran je Bankarskom  garancijom broj 323LG34223390001 od 05.12.2022. godine, izdata od Eurobank Direktna A.D. Beograd, po Garanciji za dobro izvršenje posla zaključena 05.12.2022. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavni deo prijave putovanja.

Program br 1, 24.10.2023.