ADVENT U GRACU
JEDNODNEVNI IZLET

GRAC nalazi se u jugoistočnom delu Austrije. Drugi je po veličini grad u Austriji. Poznat je po starom gradskom jezeru, jednim od najočuvanijih u Evropi, kao i po dvorcu Egenberg. Grad predstavlja kulturnu prestonicu Evrope….. Božićni vašar možete iskoristiti za kupovinu božićnih poklona, jer je ovo upravo mesto na kome ćete naći najviše tezgi sa raznoraznom ponudom. Ima dosta ručnih radova, ali i tezgi na kojima možete kupiti domaće proizvode, ali i topao ručak koji će vas za grejati u hladnim zimskim danima.

ADVENT U GRACU

TERMIN PUTOVANJA:

08.12-10.12.2023.

15.12 - 17.12.2023.

 

Program putovanja:

1.dan

Polazak iz Niša sa dogovorenog mesta je predviđen u večernjim  časovima. Nastavak puta ka Beogradu sa usputnim stajanjem za pauze i prijem putnika. Vožnja autoputem sa usputnim zadržavanjima na graničnim prelazima i potrebnim pauzama. 

2. dan

Dolazak u Grac u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada sa stručnim vodičem. Grazer Dom, odnosno katedrala u Grazu jedna je od najvažnijih građevina ovog grada. Izgrađena sredinom 15. veka na mestu nekadašnje crkve, ova impresivna katedrala savršena je kombinacija gotičke arhitekture i baroka. Do čuvenog brda nad gradom, Schlossberga, može se doći uspinjačom, penjući se uz 300 stepenica ili 20-ak minuta hoda pešačkim stazama. Ovdje se nalazi najpoznatija znamenitost u gradu, a to je Uhrturm – toranj sa satom visok 28 metara, sagrađen u 16. veku.  Slobodno vreme za individualne aktivnosti i uživanje u prazničnoj čaroliji. Polazak za Niš u večernjim časovima. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

3. dan

Dolazak je predviđen u jutarnjim časovima  zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

 

CENA ARANŽMANA 69€ PO OSOBI

ARANŽMAN OBUHVATA:

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

NAČIN PLAĆANJA:

 

Aranžman je rađen na na bazi od minimum 50 prijavljenih putnika  i  usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja  ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 3 dana pre termina polaska i moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija Clock Travel osiguran je Bankarskom  garancijom broj 323LG34223390001 od 05.12.2022. godine, izdata od Eurobank Direktna A.D. Beograd, po Garanciji za dobro izvršenje posla zaključena 05.12.2022. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavni deo prijave putovanja.

Program br 1, 24.10.2023.