ADVENT U BEČU
JEDNODNEVNI IZLET

Na srednjem toku Dunava, u šumskom predelu srca Evrope, nikao je carski grad. Beč je grad dvoraca, parkova, obojen u predivni barok, nekada sedište najveće svetske imperije, Austrougarske. Advent – Božićni vašar u Beču je jedan od najlepših u Evropi, gde se prepliću slike okićenih ulica, nasmejanih lica i predivnih mirisa kolača i kuvanog vina.

ADVENT U BEČU

TERMIN PUTOVANJA:

 

15.12 - 17.12.2023.

 

Program putovanja:

1.dan

Polazak iz Niša sa parkinga ispred Tehničkih fakulteta oko 18h. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanje graničnih formalnosti.

2. dan

Dolazak u Beč u jutarnjim časovima. Panoramski razgled grada (Hofburg, Belvedere, spomenik Mariji Tereziji, prirodnjački muzej…) Fakultativni izlet do dvorišta Šenbruna i izlet do Pratera. Slobodno vreme za individualne aktivnosti na Štefanplacu i Kartner ulici i uživanje u prazničnoj čaroliji. Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima. Noćna vožnja.

3. dan

Dolazak u Niš u jutarnjim časovima. Kraj programa.

 

CENA ARANŽMANA 69 EUR PO OSOBI

ARANŽMAN OBUHVATA:

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

NAČIN PLAĆANJA:

 

Aranžman je rađen na na bazi od minimum 50 prijavljenih putnika  i  usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja  ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 3 dana pre termina polaska i moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija Clock Travel osiguran je Bankarskom  garancijom broj 323LG34223390001 od 05.12.2022. godine, izdata od Eurobank Direktna A.D. Beograd, po Garanciji za dobro izvršenje posla zaključena 05.12.2022. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavni deo prijave putovanja.

Program br 1, 16.10.2023.