ISTANBUL

 

Istanbul je jedini grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta, nekadašnja prestonica 3 velika carstva: Rimskog, Vizantijskog i Otomanskog. Leži na Bosforu koji odvaja evropski deo Turske od njenog azijskog dela. Prvo je bio poznat kao Vizantion, kasnije kao Konstantinopolis i konačno kao Istanbul. Ne propustite da upoznate najslavniju građevinu Aja Sofiju koju je u 6 veku podigao imperator Justinijan i koja je služila kao najveći hrišćanski hram na svetu. Danas je najpoznatiji muzej u Turskoj.

 

 

Program putovanja:

1.dan NIŠ-ISTANBUL

Polazak iz Niša u popodnevnim časovima (o tačnom vremenu i mestu polaska bićete informisani dan pred put). Vožnja kroz Srbiju, Bugarsku i Tursku sa kraćim usputnim zadržavanjima, radi carinskih formalnosti i radi odmora.

2.dan: ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada: Plava dzamija , Aja Sofija, Topkapi palata, džamija Sulejmanija, Zlatni rog, Dolmabahce palata, vidikovac Čamildža na azijskoj strani … Nakon razgledanja, smeštaj u hotelu sa 3*. Slobodno vreme. Noćenje

3.dan –ISTANBUL

Doručak. Fakultativno razgledanje Istanbula, pešačka tura sa vodičem. Obilazak Plave Džamije (jedne od tri najveće i najlepše džamije u islamskom svetu), Svete Sofije(nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, pa džamije, a sada muzeja starog skoro 1500 godina), Topkapi palate (velelepne sultanske palate gde je živela većina turskih Sultana sa riznicom dragulja, dijamanata, zlata i ostalih poklona koje je sultan dobijao od svojih vazala i podanika), Hipodroma. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

4.dan  –ISTANBUL

Doručak. Fakultativni izlet: Krstarenje Bosforom (obilazak Istanbula sa vode gde ćete videti najraskošnije vile, dvorce i letnjikovce najbogatijih ljudi kako u Turskoj tako i u svetu) sa lokalnim vodičem. Po završetku krstarenja, obilazak  Vaseljenske patrijaršije. Slobodno vreme. Mogućnost fakultativnog odlaska na tursko veče, nezaboravan show sa trbušnim plesačicama, folklornim ansamblima sa prilagođenim programom, bacačima noževa i večerom. Noćenje.

5.dan : ISTANBUL-NIŠ

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativni izlet, poseta Dolmabahce palate. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Srbiju oko 18.00h po lokalnom vremenu. Vožnja preko Bugarske sa usputnim zadržavanjima radi odmora i radi obavljanja carinskih formalnosti.

6.da: NIŠ: Dolazak u Niš u ranim jutarnjim časovima. Kraj usluga.

 

CENA ARANŽMANA PO OSOBI

17.10-22.10

FIRST MINUTE CENA ZA UPLATE DO KRAJA SEPTEMBRA

REDOVNA

CENA

NIŠ

ALEKSANDROVAC

99

109

119€

08.11-13.11.

99

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

·         prevoz turističkim autobusom na relaciji navedenoj u programu,

·        smeštaj u hotelu sa 3* u Istanbulu,  na bazi tri noćenja sa doručkom ( dvokrevetne i trokrevetne sobe, doručak na bazi švedskog  stola),

·         panoramsko razgledanje Istanbula ,

·         organizacija i realizacija programa putovanja,

·         usluge turističkog vodiča/pratioca grupe.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

·         individualne troškove putnika,

·         ulaznice  koje nisu navedene u programu putovanja,

·         obavezno zdravstveno osiguranje,

·         doplata za 1/1 sobu 70% od cene aranzmana

fakultativni izleti:

1.     Aja Sofija,  Plava Džamija, Hipodrom – 25€ (cena obuhvata ulaznice i usluge vodiča),

2.     Topkapi palata – 15€ bez Harema (cena  obuhvata ulaznice i usluge vodiča),

3.     krstarenje Bosforom i obilazak Vaseljenske patrijaršije – 20€ (cena obuhvata vožnju brodom i usluge lokalnog vodiča)

4.     Obilazak Dolmabahče palate -25€

NAČIN PLAĆANJA:

·         30% od ukupne cene aranžmana pri rezervaciji, ostatak duga najkasnije 10 dana pre početka aranžmana

·         30% od ukupne cene aranžmana pri rezervaciji, ostatak duga u ratama gde je poslednja rata najkasnije do kraja godine.

·         uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po efektiva prodajnom kursu AIK banke.

*Započeti način plaćanja se ne može menjati

*U slučaju promene na monetarnom tržištu , kao i promenama u cenama prevoznika , konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava , agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.

Napomena u vezi fakultativnih izleta: fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.

Opšte napomene:

•Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora

•Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogućnost izmene redosleda pojedinnih sadržaja u programu

•Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu

•Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA

•U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela.

Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak

•Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti  (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

•Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost

•Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost

•Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku

•Organizator će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste

•Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti)

VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice

•Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije

•Organizator zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor

*minimalni broj putnika za realizaciju ovog programa je 60. u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo povećanja cene ili spajanja sa drugom agencijom. u slučaju otkaza  otkazni rok agencije je minimum 5 dana pred put.

 Organizator putovanja je turistička agencija Clock Travel, licenca OTP 27/2014 izdata od Agencije za privredne registre od 12.03.2014. godine. Clock Travel osiguran je Polisom osiguranja za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku broj 30000005381 osiguravača Milenijum Osiguranje, koja važi od 25.01.2018.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.