NOVA GODINA 2020.
RIM, 4 noćenja, autobusom 

Rim je glavni grad Italije i regije Lacio, centar bogate antičke kulture, od koje je ostalo mnogo spomenika do današnjih dana, a jedan od najvećih je svakako Koloseum. Grad se nalazi u donjem toku reke Tibar, u neposrednoj blizini Tirenskog mora i jedan je od najvećih centara Mediterana. Klima je mediteranska, a maksimalna temperatura u avgustu često prelazi 30 stepeni. Rim je osnovan 753. godine pre nove ere, a tokom istorije je imao brojne uspone i padove. Grad je i simbol Katoličke crkve - deo Rima je država Vatikan. Naziva se i večnim gradom, prestonicom sveta i gradom sedam brežuljaka. Rim je neznatno oštećen tokom Drugog svetskog rata, pa su brojne istorijske građevine i spomenici ostali sačuvani.

DOČEK NOVE GODINE U RIMU 2020.

Termin putovanja: 30.12. - 05.01.2020.

(autobuski prevoz i 4 nocenja sa doruckom)

Program putovanja:

1.dan (30.12.) SRBIJA - Polazak iz Niša oko 13 časova sa parkinga kod supermarketa Tempo, iz Beograda oko 16 časova sa turističkog terminala Lasta, na auto putu Beograd-Niš (vreme i mesto polaska je podložno promeni i znaće se tačno dva dana pred polazak).  Putovanje kroz Hrvatsku, Sloveniju , noćna vožnja.

2.dan  (31.12.) RIM - Dolazak u Rim u prepodnevnim časovima. (Raspored aktivnosti zavisiće od vremena dolaska u grad, pošto je smeštanje u hotel moguće od 14 časova.) Prvi deo pešačke ture kroz grad: Santa Maria maggiore, San Pietro in Vincoli, Carski forumi, Campidoglio, Piazza  Venecija. Fakultativni obilazak Koloseuma sa republičkim forumima. Odlazak do hotela i smeštaj u hotel. Priprema za individualni odlazak za Doček Nove godine. Noćenje.

3.dan (01.01.) RIM – POMPEJA – NAPULJ – RIM - Doručak. Odmah nakon doručka krećemo na fakultativni izlet do Napulja. Dolazak u Napulj, prestonicu južne Italije. Slobodno vreme za individualni obilazak grada. Polazak ka Rimu. Dolazak u Rim, hotel i nakon kraćeg odmora krećemo na fakultativni izlet “Rim noću” (polazak iz hotela u večernjim časovima, obalom Tibra, prelazak na drugu stranu reke, penjemo se na jedan od najlepđih vidikovaca u gradu Janikulum i poseta jednoj od najlepših fontana Rima - fontani Paulina, kratka pauza za slikanje, a zatim nastavak vožnje do boemskog dela Rima - Transtevere, za osveženje uz čuveni Aperol špric - pauza do 45 minuta). Povratak u hotel. Noćenje.

4.dan (02.01.) RIM – VATIKAN – RIM - Doručak. Metroom idemo do centra grada gde će biti pešački obilazak grada: Španski Trg, Fontana di Trevi, Pantheon, Piazza Navona, Campo dei Fiori. Popodnevni slobodan dan ili fakultativna poseta Vatikanu sa lokalnim vodičem. Obilazak Vatikanskog muzeja i Sikstinske kapele. Po obilasku povratak u hotel. Noćenje.

Napomena: u skladu sa terminom rezervacije moguć je ulazak pre podne u Vatikan, a nastavak gradske ture u popodnevnim časovima.

5.dan (03.01.) RIM – TIVOLI – RIM - Doručak. Slobodno vreme u gradu ili fakultativni izlet u Tivoli. Dolazak u Tivoli. Obilazak Vile d ’Este - palate sa prelepim renesansnim vrtovima i parkom sa hiljadu fontana. Povratak u Rim. Slobodno popodne. Noćenje.

Napomena: putnici koji neće ići u Tivoli mogu biti transferisani do najbliže metro stanice ka centru grada, prilikom polaska ka istom.

6.dan (04.01.) RIM - FIRENCA - SRBIJA -  Doručak. Nakon doručka odjavljivanje iz hotela i polazak za Firencu. Autobus ide do mesta Sesto Fiorentino, gde pravi veću pauzu do polaska za Srbiju. Grupa fakultativno sa vodičem odlazi vozom do centra Firence gde ih čeka lokalni vodič. Po dolasku sledi organizovano razgledanje grada: Santa Maria Novela, San Lorenco sa kapelama Medičijevih, Trg Duomo, Đotov zvonik, Katedrala Cvetne Bogorodice, Krstionica, Stari Most (Ponte Vecchio), Trg Sinjorija (svojevrsni muzej na otvorenom sa brojnim skulpturama, remek delima renesanse: Čelinijev "Persej", Đanbolinjina "Otmica Sabinjanki", Amanatijev "Neptun"), Stara palata-nekadašnje sedište moći Fiorentinske Republike, statua Mikelađelovog "Davida" (kopija čuvenog heroja renesanse). Slobodno vreme za individualne aktivnosti i posete muzejima i galerijama (Galerija Ufici – preporučujemo da pre putovanja izvršite rezervaciju i plaćanje ulaznice preko interneta; Galerija Palatina u palati Piti sa Boboli vrtovima, Galerija Akademija sa delima Mikelanđela…).  Okupljanje grupe na dogovorenom mestu, povratak vozom  do mesta Sesto Fiorentino i večernji polazak za Srbiju.

7.dan (05.01.) SRBIJA - Noćna vožnja preko Toskane i dalje preko Slovenije i Hrvatske. Dolazak u Srbiju u popodnevnim časovima. Vreme dolaska zavisi od dužine čekanja na graničnom prelazu, na šta organizator ne može da utiče). Kraj usluga. 

 rim-2-01

REGIONALNE DOPLATE ZA TRANSFERE IZ ODREĐENIH GRADOVA

(minimalan broj putnika za realizaciju transfera je 8 i tačna informacija o potvrdi realizacije transfera se dobija 5  dana pre polaska) 

regionalne-doplate

ARANŽMAN OBUHVATA:

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

• fakultativne izlete,

• regionalne doplate za transfere iz određenih gradova koje su definisane u posebnoj tabeli za transfere,
• međunarodno zdravstveno osiguranje.

FAKLUTATIVNI IZLETI:

* Vatikan - 40 € odrasli / 35 € deca (prijavljivanje u agenciji prilikom rezervacije aranžmana);
 * Rim noću - 10 € odrasli / 7 € deca;
 * Tivoli – 20 € / 15 € deca;
 * Napulj - 35 € odrasli / 30 € deca

* Koloseum i Forumi - 35 € odrasli / 30 € deca prijavljivanje u agenciji prilikom rezervacije aranžmana);

* Firenca - 15€ / 10€
(obuhvata autobuski prevoz na relaciji Rim – Pompeja – Napulj - Rim, usluge vodiča na srpskom jeziku i pratnju obaveznog lokalnog turističkog vodiča u Pompeji, ulaznice za Pompeju).

NACIN PLACANJA:

HOTEL ROMA SUD 3*

https://www.hotelromasud.com/

U ponudi su klimatizovane sobe, besplatan bežični internet i recepcija koja radi non-stop. Pored toga sadrže sopstveno kupatilo sa fenom za kosu i besplatnim toaletnim priborom. Iz većine smeštajnih jedinica se pruža pogled na grad. U hotelu Roma Sud služi se doručak na bazi švedskog stola.

Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora jer svojim potpisom Ugovora dajete i saglasnost o tome da ste sa istim u potpunosti upoznati i saglasni! Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim Uslovima Putovanja organizatora putovanja.

NAPOMENE VEZANE ZA PREVOZ: Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Trajanje svake pauze je između 20- 45 minuta u zavisnosti od prolaznog vremena tokom putovanja.

Raspored sedenja u autobusu:Ukoliko je autobus popunjen do poslednjeg sedišta, putnici koji su doplatili II red sedeće i I redu, III red u II redu, itd. Ukoliko je za prevoz putnika angažovan dupli (doubledecker) autobus, plaćena sedišta se odnose na donju platformu ( II, III, IV ili V red). Doplata za I red na gornjoj platformi iznosi 15 € po osobi. Na pojedinim programima putovanja moguće je izvršiti i doplatu dodatnih sedišta – cene dodatnih sedišta iznosi 10 € kod kojih je takva opcija moguća.

Prtljag: Prostor za prtljag u autobusu je ograničen. Predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer. Putnici su dužni da vode računa o svom prtljagu. Vodič i vozači nisu dužni da odlažu prtljag u prtljažnik autobusa. Dobra je volja svakog prevoznika (vozača) da odlože prtljag putnika. Iz tog razloga ne mogu biti odgovorni za eventualna oštećenja prtljaga. Sve eventualne štete nad prtljagom nastale tokom putovanja, i sva naknadna potraživanja, nisu nadležnost organizatora već osiguravajuće kuće, kod koje možete uzeti polisu osiguranja prtljaga. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste. U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete za svoje osigurane stvari samo kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

TAX FREE: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

Grupno putovanje: Napominjemo da se prilikom rezervacije aranžmana priključujete grupi putnika, i da je prilikom realizacije putovanja sve podređeno grupi, a ne individualnom putniku. Shodno tome, muzika i filmovi u autobusu odgovaraju biranoj destinaciji i neutralni su po svom sadržaju. Izbor muzike i filmova kao i termine njihovog emitovanja u autobusu određuje isključivo predstavnik agencije. Takođe, temperatura u autobusu se ne može podešavati za svako sedište posebno. Molimo Vas da poštujte grupu i grupa će poštovati Vas.

NAPOMENE VEZANE ZA VIZNI REŽIM I PUTNE ISPRAVE: Organizator putovanja nije ovlašćen da procenjuje valjanost putnih isprava putnika. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isparava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja.Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i prtljagu u toku trajanja aranžmana.

Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice.

VAŽNOU slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.

NAPOMENE VEZANE ZA SMEŠTAJ: U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska u zavisnosti od destinacije), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštajni objekti koji su previđeni programom putovanja su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okivru objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, bazen...) Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća je na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. Zahtevi za vezane sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju izbor tipa soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležajevi i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge. U pojedinim državama Evrope, uvedena je obaveza plaćanja gradske takse. Ovaj sadržaj nije sadržan aranžmanom, plaćaju ga putnici direktno na recepciji hotela prilikom prijave. Kontinentalni švedski stopodrazumeva manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak.

NAPOMENE VEZANE ZA PROGRAM PUTOVANJA I FAKULTATIVNE IZLETE: Fakultativni izleti su u organizaciji ino partnera, nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene fakultativnih izleta su podložne promeni u zavisnosti od broja prijavljenih putnika i isključivo su u nadležnosti Ino partnera. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije inopartnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih 5 ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta - putna taksa u odnosu na dan izlaska programa –cena je podložna promeni. Ukoliko drugačije nije naglašeno u programu putovanja, minimalni broj potreban za realizaciju svakog fakultativnog izleta jeste 30 prijavljenih putnika. Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogućnost izmene redosleda pojedinnih sadržaja u programu. Putnicima koji imaju za cilj posetu određenih muzeja, galerija i drugih objekata koji nisu predviđeni programom putovanja, preporučujemo da pre polaska na put putem interneta provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti. ( npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu). Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (zadržavanja na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak i sl.)

Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije, kao i stavke iz potpisanog ugovora/prijave za putovanje.

Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije. Clock Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor. U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put.

Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 60 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. I moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.

Atina Nova godina 2020.,Atina Nova godina 2020.,Atina Nova godina 2020.,Atina Nova godina 2020.,Atina Nova godina 2020.,Atina Nova godina 2020.

Organizator putovanja je turistička agencija Clock Travel, licenca OTP 27/2014 izdata od Agencije za privredne registre od 12.03.2014. godine. Clock Travel osiguran je Polisom osiguranja za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku broj 990000031367 osiguravača Triglav Osiguranje, koja važi od 25.01.2019.