logoyuta

Beograd, 30.04.2020.g.

OBAVESTENJE O OTKAZU PUTOVANJA i UREDBA O ZAMENSKIM PUTOVANJIMA ZA OTKAZANE ARANZMANE:  

Beograd, 30.04.2020.g.

OBAVESTENJE O OTKAZU PUTOVANJA i UREDBA O ZAMENSKIM PUTOVANJIMA ZA OTKAZANE ARANZMANE:  

Na osnovu „ Uredbe Vlade Republike Srbije o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2“  sva turistička putovanja sa početkom realizacije do 31.05.2020.godine se otkazuju. Uredba se odnosi na sva turistička putovanja ugovorena zaključno sa 15.03.2020.godine.

Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

1501

На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са Законом о туризму („Службени гласник РС”, број 17/19), Влада доноси

УРЕДБУ

о понуди заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није реализовано услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Члан 1.

Овом уредбом уређује се посебан начин и услови под којима се може дати понуда за коришћење заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није реализовано услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.

Члан 2.

Организатор туристичког путовања (у даљем тексту: организатор путовања), може путнику да понуди заменско путовање за нереализовано туристичко путовање које је у целости или делимично уплаћено закључно са 15. мартом 2020. године, без обзира на период реализације, а које је отказано или нереализовано у периоду ванредног стања или касније услед околности које су проузроковане болешћу COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.

Заменско путовање је ново туристичко путовање, којим се замењује нереализовано туристичко путовање, које је у целости или делимично уплаћено од стране путника, које се реализује на истој или другој дестинацији и чија вредност није нижа од продајне цене или износа који је путник уплатио за нереализовано путовање.

Уколико се заменско путовање реализује на другој дестинацији, пре закључења новог уговора о организовању путовања организатор путовања, односно посредник у продаји туристичког путовања (у даљем тексту: посредник), прибавља писану сагласност путника.

Члан 3.

У случају из члана 2. став 1. ове уредбе организатор путовања путнику даје понуду за коришћење заменског путовања, која нарочито садржи име и презиме путника и износ, који не може бити нижи од продајне цене или износа који је путник уплатио за нереализовано путовање, датум издавања, период важења понуде, као и податак да је за заменско путовање обезбеђена гаранција путовања.

Понуду из става 1. овог члана организатор путовања даје за нереализовано путовање без обзира да ли је путовање купљено код организатора путовања или код посредника.

Понуду из става 1. овог члана путнику уручује организатор путовања или посредник, преко кога је купљено нереализовано туристичко путовање, у писаној форми непосредно или електронским путем.

Члан 4.

Пре реализације заменског путовања организатор путовања, односно посредник са путником, на прописан начин, закључује нови уговор о организовању путовања, уз сторнирање претходног.

Уговор из става 1. овог члана садржи и број издате гаранције путовања за случај инсолвентности и ради накнаде штете.

Понуда из члана 3. став 1. ове уредбе чини саставни део новог уговора о организовању путовања.

На уговор из става 1. овог члана, у делу рока за реализацију, као и у делу рока за повраћај уплаћених средстава, примењују се одредбе ове уредбе.

Члан 5.

Заменско путовање из члана 2. ове уредбе путник може да искористи у периоду од једне године од дана уручења понуде, а најкасније до 31. децембра 2021. године.

Уколико се путник одлучи за повраћај износа који је уплатио за нереализовано путовање или је отказао заменско путовање, организатор путовања је дужан да изврши повраћај уплаћених средстава у року од 14 дана од истека рока из става 1. овог члана.

Могућност издавања понуде на заменско путовање, под условима из ове уредбе односи се и на излете.

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-3549/2020

У Београду, 30. априла 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beograd, 02.04.2020.g.

NOVE INFORMACIJE ZA PUTNIKE:  U planu vrednosni vaučeri umesto povraćaja novca za nerealizovane turističke aranžmane

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije JUTA (YUTA) Aleksandar Seničić najavio je danas da bi do 10. maja trebalo da bude predstavljen model vrednosnih vaučera, koji bi umesto povraćaja novca bili kompenzacija za turističke aranžmane koje su građani Srbije uplatili za predstojeće leto, a koji bi ostali nerealizovani usled pandemije koronavirusa.

"U zavisnosti od dogovora sa turističkom agencijom, kod koje je putnik uplatio aranžman, vaučer bi podrazumevao da putovanje može da se ostvari odloženo, za vrednost već uplaćenog letovanja, za istu ili drugu destinaciju, u periodu ne kraćem od šest meseci, a najverovatnije u narednih godinu i po dana, odnosno do kraja letnje sezone 2021. godine", kazao je Seničić agenciji Beta, podsetivši da su građani Srbije uplatili oko 250.000 aranžmana za predstojeće leto.

On je istakao da se na modelu vrednosnih vaučera još radi i da bi trebalo da putnici o tome budu obavešteni do 10. maja. Dodao je da turistički radnici, odnosno agencije, u rešavanju ovog problema očekuju i pomoć države.

Seničić je rekao da trenutno nije moguće otkazivanje aranžmana, jer turističke agencije zbog vanredne situacije ne rade, zbog čega je zamolio putnike za strpljenje.

"U ovom trenutku ne možemo da izađemo u susret delu putnika koji želi da otkaže aranžmane, s obzirom na to da je najveći broj aranžmana uplaćen u takozvanoj 'first minute' opciji pod posebnim uslovima, koji podrazumevaju popuste i za koje ne važe opšti uslovi ugovaranja", kazao je on.

Kako je istakao, trenutno ne vidi način na koji bi putnici mogli da u potpunosti dobiju novac za aranžmane koje su uplatili, jer su se tokovi novca prekinuti, zbog pandemije koja je globalno zaustavila turističku industriju.

LINK SA DOPISOM : 

https://www.b92.net/putovanja/vesti.php?yyyy=2020&mm=04&dd=02&nav_id=1671992

 

Beograd, 16.03.2020.g.

PREDMET: POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA U USLOVIMA VANREDNOG STANJA

1. Poštujući prepuruku Predsednika Republike Srbije i Vlade Republike Srbije u uslovioma Uvedenog vantrednog stanja o ograničenju kretanja građana T.A. će za vreme trajanja vanrednog stanja prilagoditi radno vreme svojim potrebama uz mogućnost privremenog obustavljanja rada poslovnica i neposrednog kontakta sa putnicima i sve potrebne informacije putnicima dostavljati preko maila - portal, odnosno posebnih obaveštenja na sajtu. 
2. Sva turistička putovanja ugovorena do 15.05.2020.g., odnosno do okončanja vanrednog stanja otkazuju se.
3. Putnicima će biti ponuđeni sporazumni raskidi ugovora o putovanju uz obavezu organizatora putovanja da pruži uslugu u vrednosti uplaćenog putovanja u periodu od godinu dana od dana planiranog putovanja. (Ukoliko je OTP imao dokazive stvarne troškove po pitanju realizacije putovanja, ukupan iznos obaveze se umanjuje za taj iznos.)
4. Sva turistička putovanja ugovorena za letnju turističku sezonu 2020.g. realizovaće se u skladu sa ugovorom. YUTA će u saradnji sa nadležnim Ministarstvom i preporukama nadležnih organa, kao i Svetske zdravstvene organizacije, u zavisnosti od situacije, početkom maja meseca dati dalje preporuke u vezi letnjih putovanja.
5. YUTA će sve dalje aktivnosti koordinirati sa Ministarstvom i postupati u skladu sa aktima Vlade Republike Srbije o obavezama pravnih i fizičkih lica u uslovima vanrednog stanja.
O svim daljim aktivnostima  dragi putnici, bićete blagovremeno informisani na nasem sajtu.
Kompletna komunikacija ce se do prestanka vanredne situacija odvijati putem zvanicne mail adrese: office@clocktravel.rs
 
Budimo odgovorni i disciplinovani u narednom periodu, kako bi sacuvali svoje zdravlje, zdravlje nasih najblizih i cele nacije!
Vas CLOCK TRAVEL