ISTANBUL

 

Istanbul je jedini grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta, nekadašnja prestonica 3 velika carstva: Rimskog, Vizantijskog i Otomanskog. Leži na Bosforu koji odvaja evropski deo Turske od njenog azijskog dela. Prvo je bio poznat kao Vizantion, kasnije kao Konstantinopolis i konačno kao Istanbul. Ne propustite da upoznate najslavniju građevinu Aja Sofiju koju je u 6 veku podigao imperator Justinijan i koja je služila kao najveći hrišćanski hram na svetu. Danas je najpoznatiji muzej u Turskoj.

Rezervišite ponudu

1. MAJ

ISTANBUL

27.04.2018. - 02.05.2018.

6 DANA - 3 NOĆENJA

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN (27.04.) NIŠ – Polazak sa mesta polaska u popodnevnim časovima. Noćna vožnja preko  Bugarske sa usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti, odmora i osveženja.

 2. DAN (28.04.) ISTANBUL –Dolazak u Istanbul u podnevnim časovima. Panoramsko razledanje grada autobusom: Plava džamija, Aja Sofija, Valensov viadukt, Zlatni rog, most Galata, moderni kvartovi Bejoglu i Taksim, silazak na Bosfor, palata Dolma Bahče – poslednja rezidencija otomanskih sultana, prelazak na azijsku stranu, Brdo Camlica – Vidikovac... Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

3. DAN (29.04.) ISTANBUL – Doručak. Fakultativni poludnevni obilazak Antičkog hipodroma, Plave džamije, Aja Sofije, Topkapi dvorca – muzeja (minimum 15 osoba). Fakultativni odlazak na Tursko veče. Noćenje.

4. DAN (30.04.) ISTANBUL –Doručak. Mogućnost fakultativnog obilaska palate Dolma Bahče poslednja rezidencija otomanskih sultana - raskošna palata u stilu baroka (minimum 20 osoba). U popodnevnim satima, mogućnost fakultativnog krstarenja po Bosforu između dva kontinenta u pratnji lokalnog vodiča(razgledanje grada sa Bosfora: Zlatni rog - najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata - poslednje sedište sultana, Bešiktas, Ortokoj kvart, Rumenli hisar - čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula (minimum 20 osoba). Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Feneri i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji. Noćenje.

5. DAN (01.05.) ISTANBUL -Doručak. Napuštanje hotelskih soba. Odlazak u Mega Outlet Venezia ( http://www.veneziamegaoutlet.com/ ).Slobodno vreme za kupovinu i ostale individualne aktivnosti. Nakon toga, okupljanje grupe i polazak za Srbiju. Noćna vožnja sa kraćim odmorima.

6. DAN (02.05.) kada NIŠ  – Očekivan dolazak u Srbiju na mesto polaska u jutarnjim časovima (u zavisnosti od uslova na putu). Kraj usluga.

CENA ARANZMANA PO OSOBI

99 EUR

 

  ARANŽMAN SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU AIK BANKE NA DAN UPLATE.

USLOVI  I NAČIN PLAĆANJA:

·   30% prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana do 7 dana pre polaska ,

·  čekovima građana ili administrativnom zabranom, zaključno sa 15.06.2018. po prodajnom kursu Aik banke na dan deponovanja čekova (10 dana pre početka putovanja).

CENA ARANŽMANA OBUHVATA: 

· vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti na relaciji prema programu putovanja) 

· smeštaj u hotelu sa 3* u Istanbulu na bazi 3 noćenja sa doručkom u 1/2 i 1/2+1 sobama (svaka soba ima tuš/WC), 

·  odlazak u Mega Outlet Venezia

·  razgledanja po programu putovanja, 

·  usluge lokalnog vodiča prema programu putovanja,

·  usluge turističkog vodiča – pratioca,

·  troškove organizacije i vođenja aranžmana.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: 

·  troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja

·  ulaznice i fakultativne izlete

·  individualne troškove putnika

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI:

· Obilazak lokaliteta (Antičkog hipodroma, Top Kapi palata, Plava Džamija, Aja Sofija) –40 €;

·  palata Dolma Bahče (obilazak centralnog dela) –30 €,

·  Krstarenje Bosforom (vožnja traje oko 1,5 h) i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji –20 €;

·   Tursko veče –30 €.

U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakutativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti, kao i radnog vremena svih lokaliteta i tržnih centara za vreme praznika, koji će svakako biti naknadno provereni i utvrđeni i u skladu sa tim Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja održavanja svih fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

NAPOMENE VEZANE ZA RASPORED SEDENJA U AUTOBUSU: Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće. Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate. Ukoliko putnik želi rezervaciju određenog sedišta može je izvršiti prilikom rezervacije aranžmana, uz doplatu od: 10 € po osobi.

*Program je rađen na minimum 45 plativih putnika*

 Organizator putovanja je turistička agencija Clock Travel, licenca OTP 27/2014 izdata od Agencije za privredne registre od 12.03.2014. godine. Clock Travel osiguran je Polisom osiguranja za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku broj 30000005381 osiguravača Milenijum Osiguranje, koja važi od 25.01.2018. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.